NL-FR
Actuaries For your Projects
Focus your Strengths
Actuaries For your Projects

Wie is Actualiance ?


Actualiance - Belgian Association of Independant Actuaries, zag het levenslicht op 10 maart 2015.

Deze organisatie werd opgericht door Marc Henry, Rik Redant en Vincent Tellier om hun kennis, vaardigheden en beroepservaringen te delen .

Het doel van de organisatie is het verenigen en het verdedigen van de beroepsbelangen van de onafhankelijke actuarissen bij het uitoefenen van hun activiteiten ten persoonlijke titel en/of voor rekening van hun eigen firma .

De stichtende leden wensen eveneens de persoonlijke zelfontplooiing van de leden van de organisatie te verzekeren .