NL-FR

Organisatie - Projecten

1
DELEN

De leden delen op regematige basis hun ervaringen en vragen - met strikt respect voor de vertrouwelijkheid.

2
ONTWIKKELEN

Actualliance ontwikkelt bijvoorbeeld momenteel een simulatietool om de SCR te projecteren over een periode van 5 jaar, en dit voor kleine en middelgrote verzekeringsmaatschappijen.

3
BUNDELEN

ACTUARALIA bundelt eveneens de krachten op het gebied van pijler II (template voor de narratieve rapporten) en pijler III (gebruik van de EIOPA tool T4U – Tool for Undertakings.

4
HELPEN

Actualliance creëert een helpdesk ten dienste van haar leden voor alle vragen m.b.t. SII. De vragen worden behandeld tijdens de maandelijkse vergaderingen.