NL-FR

Lid Worden

 

De vereniging richt zich naar alle onafhankelijke actuarissen die de filosofie delen van samenwerking en onafhankelijkheid en die zich engageren het charter te respecteren.

De toetreding is in principe voorbehouden tot onafhankelijke actuarissen die hun activiteiten ten persoonlijken titel of voor rekening van hun eigen firma uitoefenen.

Om lid te worden moet men aan de volgende criteria voldoen:


Geintresserd? Bedankt om contact op te nemen met één van de leden of op het volgend adres
contact@actualliance.be